Mobilmenu
Hem
Företaget
Personal
Arbeta hos oss
Bilder
Miljö
Drivmedel & olja
Smörjmedel & Kem
Pellets
Fler tjänster
Kontakta oss
Mobilmenu

Bolaget som växte på bredden

Bakgrunden till att yrkesfiskarna i Gravarne hösten 1943, mitt under brinnande krig bildade den inköps och försäljningsorganisation som idag heter Kungshamnsfiskarna var en lyckosam bedrift samtidigt som det var ett sätt till överlevnad. Brännolja, smörjmedel var dryga utgifter för yrkesfiskarna som då var en bristvara under kriget. Man valde namnet Kungshamnsfiskarna för att samla både Fisketångens och Gravarne & Bäckeviks Municipalsamhälle under samma tak och inköpskanal. Allt eftersom tiden gick började man sälja mer fiske-anknutna produkter för att kunna vara en total leverantör av fiskets alla behov. Bolagets ambition att kunna leverera de billigaste förnödenheterna och oljorna slog väl ut och man förstod att man valt rätt väg.

Hylow Bengtsson som var initiativtagare till föreningen blev i oktober 1943 föreningens första ordförande tillsammans med en interimsstyrelse, samtliga från Gravarne. Denna interimsstyrelse satte raskt igång med att anställa Holger Mattsson för att ”utdistribuera tjära och andra förnödenheter”, detta ger en vink om vilka oljor som då var gångbara i motorerna. Holgers först lön blev 70:- per vecka och arbetsdagen var lång. Samma år införskaffades även sjöboden Udden. December 1943 införskaffades tankbåten Svea 1 med 27.000 liters kapacitet. (Byggår 1910, Almags Varv)

Att skaffa tjära under kriget skapade inga större problem än de logistiska problemen som blev i samband med oljefatens omlastning i Hallinden samt tanktågs-transporterna till Lysekil. Värre var det att få tag på smörjoljor då behovet var stort pga fisket på Fladen och ransoneringen av produkterna inte var i paritet med de långa gångavstånden till fiskeplatserna. Föreningen lyckade dock lösa alla ransonerings-bekymren. Det första tjäroljepriset var 55 öre men redan under 1944 lyckade föreningen att få ner priset till 42 öre.

Under 1944 såldes följande mängder; Brännolja: 1930 liter Motorfotogen: 281 liter Lysfotogen: 809 liter Tjärolja 530.000 liter Skifferolja: 2340 liter Kokill: 1473 kg Motorolja: 9913 kg Konsistensfett: 146 kg Trassel 58 kg. Omsättningen blev 292.105:- och vinsten blev imponerande 39.792:-. 26.200 gick till avskrivningar, 11.865:- delades ut till medlemmarna och 718:- avsattes till reservfond.

Första åren präglades av problem med rörelsekapital samt ett idogt sparande till bolaget samt utdelning av vinsten till yrkesfisket, en klok inställning som håller än idag. Kontorslokaler hyrdes av AB Bröderne Ameln, och i juli 1945 anställdes Nils Bengtsson som ekonomiansvarig och bolagets skötsel ökade väsentligt. Nils Bengtsson var en klok, sparsam och duktig affärsman och bolagets strategi grundlades. Han ”levde i bolaget” dag som natt och hans nit och flit byggde upp ramen för det bolag som vi är idag. Nils blev därmed bolagets första VD. Man sålde cirka 200.000 fisk och sillådor under 1950-talet och 1946 köptes grann-sjöboden på Udden. Priset blev 16.000:-

1946-1952 bedrevs saltning av sill på Fiskeskär och Hovenäset. 1949 togs beslut om att uppföra oljecistern på Guleskär samt att bygga en skeppshandel på sjöbodtomterna Udden med bifall från landshövdingen då byggnadsrestriktioner fanns redan på den tiden. Det var hårda tider i bankvärlden och för att ta lån för bygget fick alla medlemmar gå i borgen för lånet å 70.000:-, SVC lånade ut 50.000:- och 35.000 var eget kapital från bolaget.

23 mars 1952 skedde invigningen av den moderna skeppshandeln mitt i Gravarne Centrum, föreståndare blev Lennart ”Tintin” Andersson. En del av fastigheten uthyrdes för café och affärsändamål. 1953 började bolagets försäljning av eldningsolja till fastigheter med en tankvagn på 1000 liter, den drogs med häst. Första året såldes 200.000 liter olja så man förstår att hästen hade kondition och gott bete på Sandbogen där den hörde hemma. Ägaren till hästen hette Bertil Moberg, hästens namn är dessvärre glömt. Makrillrensning förekom och fiske-lådor spikades och såldes. 1953 köpte den första tankbilen. 1954 beställdes tankbåten Svea II från Rönnängs Varv. Svea II levererades på själva julaftonen och investeringen löd på 95.000:- inklusive motor.

Under 1950-talet fanns även Kungshamns Fryshus AB samt Kungshamns IS, som idag ägs av Kungshamnsfiskarna. Bergrummen byggdes i början på 1950-talet i skuggan av kalla kriget, ägare och finansiär blev Kungshamnsfiskarna som hyrde ut bergrummet till nuvarande Abba för lagring av sill och rom till sin produktion. Nästa oljecistern kom 1963 och villaoljornas försäljning steg till 3.500.000 liter det året. 1956 frågade FF Norden på Smögen om Kungshamnsfiskarna ville satsa 20.000:- och vara delägare i ett trålbinderi, detta avslogs dock. 1960 förvärvades ytterligare en grannfastighet på kvarteret Udden och skeppshandels utvidgades, samma år pensionerades tanbåtsskepparen Holger Mattsson efter 17 års tjänst.

1963 köpte Kungshamnsfiskarna ett eget trålbinderi i gamla Fiskauktionsbyggnaden i Kungshamn. Den första VD:n Nils Bengtsson verkade under tiden 1945 – 1986 under denna tiden växte bolaget via balansräkningen och soliditeten grundlades.
1983 började Rolf ”Prinsen” Christiansson för att hjälpa Nils Bengtsson i bolaget. Prinsen kom sedan att bli bolagets VD mellan åren 1986 – april 2002. Prinsens tid som VD präglades av investeringar, byggnationer och modernisering av bolaget.
På 1980-talet byggdes sorteringshall för sillsortering, isverk moderniserades, Kungshamns Minkköks fastighet inköptes, sjöbod och miljöstation byggdes, kylar och fryshus moderniserades, bolagets 7 dieselstationer i Bohuslän etablerades och hyreshus och skeppshandel byggdes om.
På 1990-talet tillkom ytterligare oljecisterner på Guleskär. Detta är bara ett litet axplock av de investeringar som gjordes under denna tid. Prinsen hann få pris som Årets Företagare i kommunen 2001. Prinsen var en modig affärsman som vågade satsa på framtiden.

I april 2002 tillträdde Mats Andersson som VD och förändringens vind blåste in i bolaget. Bolaget valde att lägga ner Skeppshandeln som under denna tid hunnit leva ut sin roll då yrkesfisket fått en mer och mer undanskymd roll i samhället. En kraftig datorisering skedde på önskan av kontorspersonalen och en rationalisering och effektivisering skedde i bolaget med kraftig vinstökning som följd. Genom den duktiga personalen, de trogna kunderna och effektiviseringen i bolaget kunde man skörda vinster för vidare återbäring till yrkesfisket och investeringar i frysar och nya fordon. Det blev ett hårt och drivet tempo med höga satta mål som uppnåddes. Styrelsen kom att spela en mycket aktiv roll i stöttandet av den nya organisationen.

Genom ett tätt samarbete mellan styrelse och Mats har korta snabba och effektiva beslut tagits. Bolagets rutiner stramades upp, inköp av olja och diesel skedde via direkt bevakning av Rotterdam och Londonmarknaderna. Detta gjorde att bolagets priser till kunderna sjönk och vi blev ”marknadens prispressare” av olja och diesel precis enligt de nya visionerna och affärsstrategin. En ytterligare tankbil införskaffades vilket gjorde att kundernas väntetid på olja halverades. Med korta leveranstider, utmärkt service av tankbilschaufförerna, ett vänligt bemötande av kontorspersonalen samt marknadens bästa priser gjorde det att bolagets mängd av utlevererad diesel och eldningsolja slog rekord i bolagets historia och med det även omsättningen. 2005 började bränslepellets säljas och redan år 2006 översteg omsättningen 1.000 ton.

Trivseln i bolaget är hög. Alla de anställda har krav på att förändra och hänga med i utvecklingen på sin del av bolagets olika verksamhetsgrenar. Alla har sitt verksamhetsområde och en stor affärsfrihet vilket gör att bolaget i högsta grad hänger med i framtiden som dock har präglats av en minskande oljemarknad nationellt sett. Tack vare kunderna och bolagets strategi har dock Kungshamnsfiskarnas andel i marknaden ökat. Som en liten rolig påminnelse att oljepriset förr inte vara något större att hänga upp sig på ter sig en tävling år 1963 där första pris var 1.000 liter olja, andra pris var ett spinnspö till ett värde av 75:- och tredje pris var en luftmadrass till värdet av 30:-.

Omsättning 1943 292.100:-
Omsättning 1963 2.109.200:-
Omsättning 1983 17.086.600:-
Omsättning 2003 69.937.000:-

Omsättning 2008 137.514.868:- (+ dotterbolaget KIS AB)
Omsättning 2010 149.985.215:- (+dotterbolaget KIS AB)
Omsättning 2011 drygt 170.000.000 :- (+ dotterbolagen)
Omsättning 2023, cirka 350 miljoner

Man kan inte utnämna någon enskild person som står för bolagets framgång idag. Det är alla de hårt arbetande anställda, styrelseledamöterna och trogna nya som gamla kunder genom tiderna som skapat bolaget. Visionerna har varit att både kunden och bolaget skall vara vinnare. Förr gällde inköpskanalen bara yrkesfisket, idag får ALLA kunder del av vinsten via lägre priser. Ett stor tack till ALLA och med hopp om en lika god framtid…

2

 

Contenta

Vi är och förblir ett Bohuslänskt regionalt företag men som löser alla diesel &oljetransporter runt om i Sverige via partners.
-ETT SAMTAL – VI LÖSER ALLT!

*  Vi vill förädla de affärsområden vi kan och som vi är duktiga på.
*  Vi vill växa med KVALITET och inte kvantitet.
*  Vi skall vårda våra kunder och sätta dem i centrum.

Kunderna är det vitala i bolaget som vi lever vi av, det är oerhört viktigt att vårda kunden genom att hjälpa till, alltid ställa upp och lösa saker på bästa och billigaste sätt för kunden och därmed vara deras resurs i sina arbeten.

Visst är vi gammalmodiga och försiktiga i vårt tänkande men vi blundar inte för goda affärer.

Det är också detta familjära sätt att göra affärer som skapar långa och starka band mellan oss och kunderna.
Affärer skall vara långsiktiga och ge god avkastning åt bägge parter.

-Det är inte omsättningen som mäter oss, det är den sista raden i bokslutet OCH hur väl kunden upplever oss som partner..

Huvudsidor

Företaget
Drivmedel & olja
Smörjmedel & kem
Pellets
Fler tjänster
Kontakta oss

Fler viktiga sidor

Ansök om tankkort
Våra tankstationer
Arbeta hos oss
Kyl- & fryshus/bergrum
IS-tillverkning
GDPR

Sociala medier

Facebook