Mobilmenu
Hem
Företaget
Personal
Arbeta hos oss
Bilder
Miljö
Drivmedel & olja
Smörjmedel & Kem
Pellets
Fler tjänster
Kontakta oss
Mobilmenu

Miljö

Miljöstation

Med tanke på miljön kan vi nu i vår moderna station på Guleskär i Kungshamn erbjuda möjligheter att på ett smidigt sätt göra oljebyte. Där spiloljan tas tillvara utan extra kostnad. Där finns dessutom också en dieselautomatstation.

Miljöpolicy

Kungshamnsfiskarna skall bedriva en säker hantering av oljeprodukter. Bolaget skall även ha största miljöfokus och på alla erforderliga sätt prioritera miljöåtaganden och vara en föregångare för miljöarbetet inom vår bransch. Våra produkter skall alltid hålla högsta kvalité


Övergripande och detaljerade miljömål och redovisning av miljöpåverkan

Våra leverantörer av olja är ISO 9000 samt ISO 14001 certifierade. (St1 och Preem). Leverans sker via fartyg från Göteborg för minsta miljöpåverkan och största säkerhet. Alternativet skulle vara 4-axlade tankbilar å 60 ton på våra landsvägar och kommunens gator. Med bolagets totala utlevererade mängd skulle detta klart påverka både miljö, säkerhet och underhåll av vägnät och kajer i kommunen och även för vägnätet i Bohuslän.

Fördelar med fartygsleverans är att vi slipper tankfordon som kör ner gatorna, centrala kajer, störmoment och ökad trafikfara då in-leveranser sker på dagtid i kommunen. Lossning av fartyg sker vid Guleskär direkt med nergrävda kontrollerade pipelines in i våra årligen kontrollerade cisterner.

Genom vår tillsats av den biologiska bränslekatalysatorn MERGI i all eldningsolja och diesel har en mycket stor miljöpåverkan i form av kraftigt sänkta kolväten, NOX-halter och växthusgaser påvisats via oberoende tester av bla Norske Veritas, Statens Provningsanstalt, Statens Materielverk och andra liknande instanser. MERGI har även egenskapen att den sänker förbrukningen av olja med mellan 7-12%.

Denna katalysator kan köpas av alla oljebolag. Genom sin bevisade egenskap att minska utsläpp och minska oljeförbrukningen har vi valt att kostnadsfritt tillsätta detta ämne i all vår olja och på så vis gå långt i vår miljösträvan.

Vi har haft och har löpande kontroller, genomgångar och utbildning av vår personal och arbetsplats genom RAMBO AB. Vi har källsortering av allt avfall i vårt bolag, såväl miljöfarligt avfall, papp, emballage, plast, brandfarligt avfall, sortering av kontorets pappersavfall etc. Vi har även blivit avtalskunder med RAMBO AB för att även i framtiden vara uppdaterade i återvinning och miljö. Vi har minskat ammoniaken i våra fryshus från drygt 3 ton till 700 kilo via mycket stora investeringar i anläggningen under 2004.

Vi har en av Sveriges modernaste miljöstationer avseende återtagande av oljor för båtar och landbaserade oljor, automatisk latrintömning av fartyg och båtar, samt tankning av fartyg. Denna anläggning hålls öppen gratis för kommunen och kommunens invånare.

Vi har extra överfyllnadsskydd vid lossning mellan våra cisterner och vi följer alla rigorösa krav på våra kunders cisterner avseende överfyllnadsskydd och anläggningar. Genom vårt miljöavtal med RAMBO, löpande utbildningar och frivilliga miljöåtaganden, tillsats av MERGI, planerade körningar av våra bilar, fartygstransporter, miljöstation i hamn, en klar uttalad miljöpolicy och vår strävan att bli ännu mer miljöanpassade i framtiden via vårt löpande miljöarbete gör att vi har tagit ett stort miljöansvar i bolaget även i framtiden.


Miljökrav på egna tillverkare

Vi försöker att sätta samma krav på våra tillverkare som vi har internt. Då de flesta leverantörer är mycket stora företag har de ofta en ISO-certifiering vilket gör att våra krav uppfylls.

miljoe

Huvudsidor

Företaget
Drivmedel & olja
Smörjmedel & kem
Pellets
Fler tjänster
Kontakta oss

Fler viktiga sidor

Ansök om tankkort
Våra tankstationer
Arbeta hos oss
Kyl- & fryshus/bergrum
IS-tillverkning
GDPR

Sociala medier

Facebook