Mobilmenu
Hem
Företaget
Drivmedel & olja
Smörjmedel & Kem
Pellets
Fler tjänster
Kontakta oss
Mobilmenu

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn enligt gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter behandlar vi?

De uppgifter som vi lagrar är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress för privat- och företagskunder. Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt kundavtal. Du kan när som helst säga upp ditt avtal om du inte längre vill vara kund och vi slutar då behandla dina personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Uppgifterna får vi från dig när du blir kund hos oss men vissa uppgifter får vi även vid kreditprövningen av dig.

Vad är vårt ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig t ex ansökan om tankkort eller beställning av bränsle och andra produkter.

Vi behöver de också för att följa tillämpningen av bokföringslagen, konsumenträttslagen samt för att försöka förhindra bedrägerier och id-kapningar.

Vi behöver de även vid marknadsföring som kan skickas till dig som kund efter vår intresseavvägning eller genom ett uttryckligt samtycke med dig.

Var sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna i Sverige, i vissa fall genom underleverantörer som använder informationen i enlighet med vårt syfte och ändamål.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering efter avslutat kund-/avtalsförhållande. Vi kan däremot inte radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, t ex bokföringslagen.

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte följer våra angivna direktiv har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0523-188 88 eller via e-post [email protected]

Huvudsidor

Företaget
Drivmedel & olja
Smörjmedel & kem
Pellets
Fler tjänster
Kontakta oss

Fler viktiga sidor

Ansök om tankkort
Våra tankstationer
Arbeta hos oss
Kyl- & fryshus/bergrum
IS-tillverkning
GDPR

Sociala medier

Facebook